Ημέρα: 5 Ιανουαρίου 2016

Η διαδικασία για να γίνει μια χώρα μέλος της ευρωπαϊκής ενώσεις. Αίτηση εισδοχής    

Προετοιμάστηκε από το κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών-Επιτροπή Δράσης ΗΠΑ-ΕΕ-Πολωνίας.

 1. Μια ευρωπαϊκή χώρα υποβάλει στο συμβούλιο της ευρωπαϊκής ενώσεις αίτηση για να γίνει μέλος (Συμβούλιο).
 1. Το συμβούλιο ζητά από την επιτροπή να εκφράσει γνώμη για την έκτιση.
 1. Η επιτροπή εκθέτη τι γνώμη της για την αίτηση στο συμβούλιο.
 1. Το συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αρχίσει διαπραγματεύσεις εισδοχής.
 1. Η επιτροπή πρωτινή και το συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα της θέσεις της Ένωσης έναντι τον αιτούντων στις διαπραγματεύσεις εισδοχής.
 1. Η Ένωση αντιπροσωπευόμενη από τον πρόεδρο του Συμβουλίου διεξάγει διαπραγματεύσεις με τον Αιτούντα.
 1. Επιτυγχάνετε συμφωνία μεταξύ της ένωσης και του αιτούντος με ένα σχέδιο συνθήκης εισδοχής.
 1. Η συνθήκη εισδοχής υποβάλετε στο συμβούλιο και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
 1. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δίνει τη συγκατάθεση του στη συνθήκη εισδοχής με απόλυτη πλειοψηφία.
 1. Το συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη συνθήκη εισδοχής.
 1. Τα κράτη μέλη και οι Αιτούντες υπογράφουν επίσημα τη συνθήκη εισδοχής.
 1. Κράτη-Μέλη και αιτούντες επικυρώνουν τη συνθήκη εισδοχής.
 1. Μετά από την επικύρωση η συμφωνία εισδοχής τίθεται σε ισχύ.
Αρέσει σε %d bloggers: