Ημέρα: 26 Φεβρουαρίου 2016

Η Πολωνική κυβέρνηση εναντίον του κράτους δικαίου

 Γράφει ο Κάτς80 Η δεξιά εθνικιστική κυβέρνηση της Πολωνίας έχει επεκταθεί γρήγορα σε ένα αστυνομικό κράτος, με τα μέτρα που έλαβε κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Με την ανάληψη της εξουσίας το περασμένο […]