Ημέρα: 14 Ιουνίου 2016

Ένας μεγαλύτερος στρατιωτικός ρόλος για τη Γερμανία;

Γράφει ο Κάτς80 Η Γερμανική κυβέρνηση θα δημοσιεύσει σύντομα ένα νέο αμυντικό δόγμα, ένα «έγγραφο» στρατηγικής που θα καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη γερμανική πολιτική άμυνα, και είναι το πρώτο από […]