Μήνας: Οκτώβριος 2016

Οι Πυρηνικές Δοκιμές 1945 – 2016 Όλα τα ιστορικά στοιχεία

Το βιβλίο αυτό ερευνά την αρχή των σημαντικών πυρηνικών δοκιμών παγκοσμίως κατά χρονολογική σειρά, με ορθότητα στα στοιχειά, δεν ασκεί κριτική. 1945 – 2016. Όλα τα ιστορικά στοιχεία συγκεντρωμένα σε ένα εγχειρίδιο, […]