Ἡμέρα: 22 Δεκεμβρίου 2017

Προστατευμένο/-α: Ο Πρόεδρος Trump γνωστοποιεί τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Για να διαβάσετε αυτό το άρθρο εγγραφείτε στην σελίδα (Επικοινωνία..)

Γιὰ νὰ δεῖτε αὐτὸ τὸ ἄρθρο, πληκτρολογῆστε κατωτέρω τὸν συνθηματικό σας κωδικό:

Advertisements