Ημέρα: 23 Δεκεμβρίου 2017

Η ασφάλεια του Αραβικού Κόλπου μετά το 2020

Γραφεί ο Κάτς80

Όταν το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όπου σχετίζεται με τη συμφωνία πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2015, περιλάμβανε μια ρήτρα που εμπόδισε τα κράτη να μεταφέρουν συμβατικά όπλα στο Ιράν για πέντε χρόνια. Εντούτοις τι όπλα θα αγοράσει το Ιράν και πώς θα διαμορφώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητές τους; Μια ομάδα ειδημόνων υψηλού επιπέδου εξετάζει το μέλλον της ασφάλειας του Κόλπου μετά την εκπνοή του μορατόριουμ για τις αγορές όπλων. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Η ασφάλεια του Αραβικού Κόλπου μετά το 2020»