Ημέρα: 23 Δεκεμβρίου 2017

Η ασφάλεια του Αραβικού Κόλπου μετά το 2020

Γραφεί ο Κάτς80 Όταν το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όπου σχετίζεται με τη συμφωνία πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2015, περιλάμβανε μια ρήτρα […]