Αρθρογραφία (Blogger)

Ορόσημο για το Συμβούλιο της Ευρώπης η βουλγαρική προεδρία

Γράφει η Βασιλική Μανιάτη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί ένα μοναδικό μόρφωμα από την φύση του, στον πυρήνα του οποίου εναπόκεινται η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμερα η Ευρώπη και η υπόλοιπη ανθρωπότητα βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις όπως το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, το μεταναστευτικό φαινόμενο και το ζήτημα της ασφάλειας, την καθοριστική φάση των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., την κλιματική αλλαγή, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την ψηφιακή ατζέντα.1

Για την αντιμετώπιση και επίλυση τέτοιων ζητημάτων που απασχολούν την Ε.Ε, τα κράτη μέλη εναλλάσσονται κάθε έξι μήνες στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε, αλλά ενεργώντας στο πλαίσιο ομάδων τριών χωρών. Ο ρόλος του Συμβουλίου θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός, καθώς είναι συννομοθέτης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ευαίσθητους τομείς, όπως η φορολογική πολιτική. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε 10 συνθέσεις, κατανεμημένες ανά τομέα πολιτικής, τον οποίο εποπτεύουν οι Υπουργοί των κρατών μελών της Προεδρίας.2

Ο ρόλος της Προεδρίας στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι κρίσιμος αλλά ο διοικητικός φόρτος είναι σημαντικός, ειδικά για τα μικρότερα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, τα πλεονεκτήματα για την χώρα που ασκεί την Προεδρία δεν είναι προφανή, ιδιαίτερα καθώς οφείλει να τηρεί στάση πολιτικής ουδετερότητας. Η Προεδρία ενεργεί ως ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής και η χώρα που βρίσκεται στο τιμόνι της Προεδρίας δεν μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι ασκεί υπερβολική πίεση για την προώθηση της δικής της ατζέντας θεμάτων. Συνεπώς, η τριάδα των χωρών έχει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα 18 μηνών με γενικότερους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος της Προεδρίας από την τελευταία εκ των τριών χωρών.3

Η Βουλγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια περίοδο, όπου η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι πρωταρχικής σημασίας για την μελλοντική ανάπτυξη της Ε.Ε.4 Μολονότι δεν αποτελεί ακόμα μέλος της Ευρωζώνης ή της συνθήκης Σέγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία, βρίσκεται στο τιμόνι της Ε.Ε. για πρώτη φορά, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την ένταξή της ως κράτος μέλος στην Ε.Ε.5 Κατά συνέπεια, οι επόμενοι μήνες θα είναι αναμφίβολα γεμάτοι προκλήσεις, τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Όμως για τα κράτη που ασκούν την Προεδρία για πρώτη φορά αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις, το ενδιαφέρον και η προσοχή της κοινής γνώμης για την Προεδρία επικεντρώνονται στην προεδρεύουσα χώρα καθώς και στο εξωτερικό παρά στις επόμενες προεδρίες της εν λόγω χώρας.6

Η Βουλγαρία διαδέχεται την Εσθονία, και είναι η δεύτερη χώρα της νυν τριάδας (Εσθονία – Βουλγαρία – Αυστρία) που ηγείται του Συμβουλίου και των εργασιών του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βουλγαρικής Προεδρίας, οι τρεις χώρες έχουν καταλήξει σε συμφωνία «πάνω σε ένα θετικό πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται στον τομέα της ασφάλειας, στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε, και στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα». Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι δεν είναι αποκλειστικοί και δεδομένου ότι η γενική αντίληψη στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι φαινομενικά να προβλέπει τα απρόβλεπτα γεγονότα, οι νέες εξελίξεις και οι προκλήσεις είναι πιθανό να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν, καθώς ανακύπτουν.7

Το επίσημο σύνθημα κατατεθέν που έχει επιλεγεί για τη βουλγαρική προεδρία «United we stand strong» («Η ισχύς εν τη ενώσει») αντανακλά αυτό το σημαντικό ορόσημο και την αισθητή διαφορά που έχει κάνει η δεκαετία της ένταξης στην Ε.Ε. για την περιοχή των Βαλκανίων, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ελληνικής, της Σλαβικής, της Οθωμανικής και της Περσικής κληρονομιάς.8

Ωστόσο, η ισχύς και η ενότητα ίσως είναι δύσκολο να βρεθούν. Μεταξύ άλλων, ο λαός της Βουλγαρίας θα χρειαστεί τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., να εργαστεί αναφορικά με την αποτυχία των συνομιλιών του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία και να εστιάσει την προσοχή του στις επερχόμενες ιταλικές εκλογές, καθώς και να διαπραγματευτεί μερικά αντιφατικά ντοσιέ πολιτικών θεμάτων που είναι πιθανό να έχουν επίδραση στο μέλλον της Ένωσης.9

Αυτά περιλαμβάνουν ζητήματα στην ατζέντα θεμάτων των ηγετών που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο 2017, όπως οι προτάσεις της Επιτροπής για τα οικονομικά της Ε.Ε. μετά το 2020, την πιθανή δημιουργία θέσης Υπουργού Οικονομικών της Ε.Ε και την οργάνωση των Ευρωπαϊκών Συνόδων για τη μετανάστευση, το εμπόριο, την άμυνα και την ανίχνευση επενδύσεων. Η Βουλγαρία επίσης στοχεύει στην εκκίνηση συζητήσεων για μια μελλοντική μακροχρόνια βιομηχανική στρατηγική, η οποία πιθανό να ενσωματωθεί στην επόμενη νομοθετική πολιτική της Ε.Ε.10

Σε όρους συγκεκριμένων προτεραιοτήτων πολιτικής, η νυν Προεδρία θα εστιάσει στα ακόλουθα:

Α) Το μέλλον της Ευρώπης και των νέων ανθρώπων – Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή

Η προτεραιότητα αυτή βασίζεται στις έννοιες της συνοχής και της σύγκλισης, οι οποίες αφορούν κυρίως τη Βουλγαρία, καθώς αποτελεί το πιο φτωχό κράτος μέλος της Ε.Ε. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ευελπιστεί να ενώσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ώστε να υπερβούν τις προκλήσεις των υψηλών επιπέδων χρέους και της αρχής αύξησης των μισθών, που αποτελούν ανάχωμα στην οικονομική σύγκλιση των φτωχότερων κρατών μελών.11

Οι εργασίες της βουλγαρικής προεδρίας θα έχουν ως κατεύθυνση προς μια ενεργή και εποικοδομητική δημόσια συζήτηση αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – το πρόγραμμα που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές των ετήσιων προϋπολογισμών για τα επόμενα επτά χρόνια. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει την άποψη ότι οι νέοι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι, προκειμένου η Ε.Ε. να υπερπηδήσει τις συνεχείς προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη καθώς και το έλλειμμα που θα προκύψει στον προϋπολογισμό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, η Βουλγαρία υποστηρίζει ότι η βαθύτερη νομισματική ολοκλήρωση είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα και ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση, είτε αποτελούν είτε όχι μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.12

Η Βουλγαρία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μέλος της ευρωζώνης, είναι σε θέση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του διαρκούς χάσματος μεταξύ ευρωζώνης και κρατών μελών που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης. Μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης με το συντονισμό μιας εποικοδομητικής συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το πακέτο μέτρων της ευρωζώνης και την επανεπιβεβαίωση του στόχου της για την ένταξή της τελικά στην Ευρωζώνη.13

Β) Ευρωπαϊκή προοπτική και διασύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων

Η Ε.Ε. έχει ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα κυριαρχεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία και όπου οι νόμοι και οι αξίες θα γίνονται σεβαστά από όλους. Η προώθηση μιας απτής ευρωπαϊκής προοπτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου ενός διαλόγου που θα βασίζεται στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων και στην αρχή των επιδόσεων της κάθε χώρας, η πολιτική θέληση και οι αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις αυτών των κρατών, είναι το κλειδί όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για το σύνολο της Ε.Ε.14

Η ατζέντα των ηγετών προβλέπει μια ανεπίσημη Σύνοδο των Επικεφαλής Κρατών και Κυβερνήσεων αφιερωμένη στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα διεξαχθεί στη Σόφια την 17η Μαίου 2018. Τον Φεβρουάριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί στη δημοσίευση της στρατηγικής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker και η οποία τιτλοφορείται ως «Η Στρατηγική της Κομισιόν για μια επιτυχή ένταξη στην Ε.Ε. των κρατών της Σερβίας και του Μοντενέγκρο ως πρωτοστατούσες υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια.15

Ακόμα βασική προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας θα είναι η πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε., που συνεχίζει να αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η φιλοδοξία της Βουλγαρικής Προεδρίας είναι να αποτελέσει μια Βαλκανική Προεδρία16, όπου η Βουλγαρία θα έχει ηγετικό ρόλο μεταξύ των Βαλκανικών κρατών και θα εκπροσωπήσει τα κοινά τους συμφέροντα στο ευρωπαϊκό φόρουμ.17

Τέλος, η εν λόγω Προεδρία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας και στην ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των γειτονικών χωρών. Το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των Δυτ. Βαλκανίων έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό αποτυπώνεται στην αποκαλούμενη Ατζέντα για τη Διασύνδεση (μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, εκπαίδευση, ψηφιοποίηση), η οποία αποσκοπεί ειδικότερα στη βελτίωση των δεσμών με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.18 Η επίτευξη προόδου στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτ. Βαλκανίων θα συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής θέσης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και είναι πιθανό να οδηγήσει σε υλοποίηση σημαντικών οικονομικών έργων και σε αποτελεσματική χερσαία διασύνδεση Δυτικής και Νότιας Ευρώπης.19

Γ) Ασφάλεια και Σταθερότητα σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη

Στο τιμόνι της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., η Βουλγαρία θα εργαστεί με στόχο την οικοδόμηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ε.Ε., την ενδυνάμωση ελέγχων των συνόρων και για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών μετανάστευσης.20

Το υφιστάμενο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ένα περίπλοκο φάσμα αλληλοσυνδεόμενων απειλών – ασύμμετρων, υβριδικών, εσωτερικών και εξωτερικών – καθώς και από κινδύνους που εμπεριέχουν νέα στοιχεία – οικονομικοί, δημοσιονομικοί, ενεργειακοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και νομικοί.21

Στο συνολικό πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η Βουλγαρική Προεδρία θα επιδιώκει την χρήση όλων των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών για επιβολή του νόμου και ασφάλειας, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων.22

Στον τομέα διαχείρισης της μετανάστευσης, βασική προτεραιότητα της αποτελεί η επίτευξη θέσπισης ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης μετανάστευσης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής επαναπροώθησης. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, η Βουλγαρία θα επιδιώξει την ενίσχυση διαλόγου με τρίτες χώρες. Μείζονος σημασίας θεωρείται και η επίτευξη προόδου στην αναμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, που θα βασίζεται στις αρχές της ευθύνης και της πραγματικής αλληλεγγύης όπως και η συνέχιση της συζήτησης για τις σχετικές νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο αυτού του συστήματος.23

Ασφάλεια και σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη δεν νοείται. Προς επίτευξη αυτών, δίνεται έμφαση στον τομέα της δικαιοσύνης, η οποία θα απονέμεται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τη βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την διασφάλιση δικαιωμάτων σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Επίσης, για την αποτελεσματική καταπολέμηση εγκλημάτων απάτης και άλλων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, προτεραιότητα για τη νυν Προεδρία αποτελεί η θεσμοποίηση και η έναρξη εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Ένας επιπλέον στόχος είναι η οργάνωση εντατικών συζητήσεων για την προετοιμασία της νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής e-Justice και e-evidence 2019-2023, ζήτημα στενά συνδεδεμένο με την ενίσχυση αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος καθώς και με τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.24

Τέλος, στις κύριες προτεραιότητες της βουλγαρικής προεδρίας συγκαταλέγεται η Ευρωπαϊκή Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (και η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας), όπου μείζων στόχος είναι η εδραίωση του ρόλου της Ένωσης ως ένας ισχυρός παγκόσμιος δρων στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, η Προεδρία θα εργαστεί για την πλήρη υλοποίηση όλων των πρωτοβουλιών που απορρέουν από την Παγκόσμια Στρατηγική της Ε.Ε., την εμβάθυνση συνεργασίας Ε.Ε. – ΝΑΤΟ, καθώς και για την ενίσχυση ασφάλειας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων με οικοδόμηση δυνατοτήτων των χωρών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτόνομα τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Παράλληλα, θα εργαστεί και για την υιοθέτηση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεσπίζοντας ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την βιομηχανική ανάπτυξη της άμυνας που αποσκοπεί στην δημιουργία κινήτρων για ευρωπαϊκή παραγωγή υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού άμυνας, το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα κράτη μέλη.25

Δ) Ψηφιακή οικονομία και απόκτηση δεξιοτήτων για το μέλλον

Ένας ακόμη τομέας, όπου η Βουλγαρία σκοπεύει να συνεχίσει την πρόοδο σημειώθηκε κατά την Προεδρία της Εσθονίας είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας.26 Η ψηφιακή οικονομία στέκει ψηλά στην ατζέντα θεμάτων της Βουλγαρικής Προεδρίας, όπου η Σόφια – ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ευρώπης για επιχειρήσεις start – ups στον τομέα υπηρεσιών software και cloud – θα εστιάσει στη βελτίωση της ψηφιακής διασύνδεσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, στην ενδυνάμωση της κυβερνοασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην προώθηση e-skillls και δεξιοτήτων, στην ενίσχυση ψηφιοποίησης του βιομηχανικού τομέα, στην τοποθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως θεμέλιο του οικονομικού συστήματος και στην προώθηση ολοκλήρωσης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Σημαντικό ρόλο παίζει και η τοποθέτηση της Mariya Gabriel, προερχόμενης από τη Βουλγαρία  ως Επιτρόπου με αρμοδιότητα την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.27

Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Προεδρία, τα επόμενα βήματα στην ατζέντα της ψηφιακής οικονομίας περιλαμβάνουν:

 • Τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, όπου η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας έχει ήδη οριστεί για την 8η Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών. Η Κομισιόν επίσης αναμένει τη Βουλγαρία να συμφωνήσει σε μια νέα σύνθεση για το όργανο των Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών  Αρχών για τις Τηλεπικοινωνίες.28
 • Στον τομέα της προστασίας δεδομένων και ασφάλειας, το πιο αξιοσημείωτο ορόσημο κατά τη Βουλγαρική προεδρία είναι πιθανό να αποτελέσει η 28η Μαίου, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Λιγότερο συζητημένο θέμα, αλλά εξίσου αξιοσημείωτο είναι η προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, η οποία έρχεται δέκα μέρες νωρίτερα, δηλ. την 18η Μαίου 2018. Το ζήτημα της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι πιθανό ότι θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών, με τη Βουλγαρία να παίρνει τη σκυτάλη για τη διεξαγωγή πιο τεχνικών συζητήσεων πάνω στα πιο αμφιλεγόμενα άρθρα του προτεινόμενου κανονισμού για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Βουλγαρία επίσης θα επιδιώξει τη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων για τις διασυνοριακές ροές των μη προσωπικών δεδομένων και την πιστοποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια του Νόμου για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.29
 • Η Βουλγαρική Προεδρία ελπίζει να σημειώσει πρόοδο στην αναμόρφωση του τομέα πνευματικών δικαιωμάτων της Ε.Ε., η οποία έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο από το Νοέμβριο του 2016. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόλις τα κράτη μέλη καταλήξουν σε μια γενική προσέγγιση. Όπως επίσης θα επιδιώξει την επίτευξη γενικής προσέγγισης στον προτεινόμενο Κανονισμό για διαδικτυακές εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των αναμεταδοτών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.30
 • Τέλος, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Βουλγαρική προεδρία πρέπει να προχωρήσει τις συνομιλίες για την αναθεωρημένη πρόταση της Κομισιόν για την διαδικτυακή πώληση αγαθών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πακέτο κανόνων στον τομέα των ψηφιακών συμβάσεων καθώς και να προωθήσει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ελπίζοντας σε μια συμφωνία μεταξύ των θεσμών έως το τέλος της Προεδρίας της.31

Επίλογος

Όπως διαπιστώθηκε από την παράθεση των παραπάνω, η ατζέντα θεμάτων που έχει θέση η Βουλγαρική Προεδρία είναι αρκετά φιλόδοξη. Σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας για την Ε.Ε, η Προεδρία στο τιμόνι του Συμβουλίου της Ε.Ε. θα είναι μια πρόκληση για τη βουλγαρική κυβέρνηση να διαχειριστεί και να μεσολαβήσει στις πολλές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ε.Ε. και ταυτόχρονα να επιδιώξει την υλοποίηση της ατζέντας θεμάτων που έχει θέσει αναφορικά με την προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων, την ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, την αναμόρφωση της ευρωζώνης και την ενισχυμένη εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια για την Ε.Ε.32 Όπως βεβαίως ευνόητο είναι ότι η Βουλγαρία αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει την Προεδρία για την βελτίωση του προφίλ της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την ενίσχυση της θέσης στη διεθνή σκηνή. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η Σύνοδος του Μαίου, όπου η Βουλγαρία αναμένεται ότι θα ισχυροποιηθεί ως περιφερειακός ηγέτης.33  Επομένως, στους επόμενους μήνες η Βουλγαρία θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την θέση της στην καρδιά της Ε.Ε. και να αποτελέσει οδηγό για τα υπόλοιπα κράτη στην περιοχή.34

Παραπομπές

 1. eu2018bg.bg Programme of the Republic of Bulgaria for the Presidency of the Council of the European Union
 2. & 3.   De Havilland EU, Bulgaria – Presidency Briefing January – June 2018, eu2018bg.bg
 1. eu2018bg.bg Programme of the Republic of Bulgaria for the Presidency of the Council of the European Union
 2. weber shandwick, Bulgarian Presidency of the Council of the EU – Priorities for January to June 2018, 6 december 2017
 3. Recommendations from members of the TEPSA network to the incoming Bulgarian Presidency, November 2017
 4.  De Havilland EU, Bulgaria – Presidency Briefing January – June 2018, eu2018bg.bg

8.,9.,10. weber shandwick, Bulgarian Presidency of the Council of the EU – Priorities for January to June 2018, 6 december 2017

11.,12.&13. Bulgarian Presidency – Brief, eu2018bg.bg, Cian Mc Carthy – 13 December 2017, iiea.com 

14.,15.&16. eu2018bg.bg Programme of the Republic of Bulgaria for the Presidency of the Council of the European Union

 1. PISM Bulletin, No 8(1079) 18 January 2018 “United we stand strong”, Bulgaria’s EU Council Presidency, Jakub Pienkowski
 2. eu2018bg.bg Programme of the Republic of Bulgaria for the Presidency of the Council of the European Union
 3. PISM Bulletin, No 8(1079) 18 January 2018 “United we stand strong”, Bulgaria’s EU Council Presidency, Jakub Pienkowski

20.,21.,22.,23.,24.&25. eu2018bg.bg Programme of the Republic of Bulgaria for the Presidency of the Council of the European Union

 1. Bulgarian Presidency – Brief, eu2018bg.bg, Cian Mc Carthy – 13 December 2017, iiea.com).  

27.,28.,29.,30.&31. weber shandwick, Bulgarian Presidency of the Council of the EU – Priorities for January to June 2018, 6 december 2017

 1. Bulgarian Presidency – Brief, eu2018bg.bg, Cian Mc Carthy – 13 December 2017, iiea.com       
 2. PISM Bulletin, No 8(1079) 18 January 2018 “United we stand strong”, Bulgaria’s EU Council Presidency, Jakub Pienkowski
 3. Bulgarian Presidency – Brief, eu2018bg.bg, Cian Mc Carthy – 13 December 2017, iiea.com

                      

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.